TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
proc-a-kdy-skoncit-s-matematikou
Hilma af Klint. What a Human Being Is. 1910. wikiart.org

Proč a kdy skončit s matematikou

Že prý učí logickému myšlení, ale co to znamená pro duši?

Nad dobou, kterou prožil až do této chvíle, mohl dnes Ulrich vrtět hlavou, jako kdyby mu někdo vypravoval o stěhování jeho duše; nad třetím ze svých pokusů nikoli. Lze pochopit, že inženýr je pohlcen svým speciálním úkolem, místo aby vyústil do volnosti a šíře myšlenkového světa, ačkoli jeho stroje jsou dodávány do všech koutů zeměkoule; neboť nemusí být o nic víc schopen přenášet smělost a novost z duše své techniky na svou soukromou duši, než je schopen stroj použít na sobě infinitezimálních rovnic, na jejichž základě byl zkonstruován. Ale o matematice se to říci nedá; v ní je sama nová logika, sám duch, v ní jsou zdroje času a původ nesmírných proměn.

Je-li uskutečňováním prvotních snů, že člověk dovede létat a cestovat s rybami, že se provrtá pod těly horských velikánů, že posílá zprávy nadpozemskými rychlostmi, že vidí věci neviditelné a vzdálené a slyší je mluvit, že slyší hlasy mrtvých, že se dá uvrhnout do zázračného uzdravujícího spánku, že může živoucíma očima spatřit, jak lidé budou vypadat dvacet let po jeho smrti, že ví za třpytivých nocí o tisíci věcech nad tímto světem a pod tímto světem, o nichž dříve nikdo nevěděl, jsou-li světlo, teplo, síla, požitek, pohodlí prvotními sny lidstva — pak dnešní bádání není jen věda, nýbrž kouzlo, obřad vrcholné síly srdce a mozku, před nímž Bůh porozvírá jeden záhyb svého pláště za druhým, náboženství, jehož dogmatika je prodchnuta a nesena přísnou, odvážnou, pohyblivou, jako nůž chladnou a ostrou logikou matematiky.

Nelze ovšem popřít, že se všechny tyto prvotní sny podle mínění matematiků uskutečnily zčistajasna docela jinak, než jsme si původně představovali. Poštovní trubka barona Prášila byla krásnější než tovární hlasová konzerva, sedmimílové boty byly krásnější než automobil, říše skřítků byla krásnější než železniční tunel, čarovný kořen byl krásnější než televize, sníst kousek matčina srdce a porozumět ptačí řeči je krásnější než studie z psychologie zvířat o výrazové pohyblivosti ptačího hlasu. Získali jsme skutečnost a přišli jsme o sen. Člověk už neleží pod stromem a nekouká se mezi palcem a druhým prstem u nohy do nebe, nýbrž pracuje; také nesmí být hladový a zasněný, chce-li být k něčemu, nýbrž musí jíst biftek a musí se hýbat. Je to zrovna tak, jako by staré nezdatné lidstvo bylo usnulo na mraveništi, a když procitlo lidstvo nové, nalezli mu mravenci do krve, a ono musí od té doby vykonávat velice mohutné pohyby, aniž může setřást tento všivý pocit zvířecí pracovitosti. Opravdu není nutné ztrácet o tom mnoho slov, i tak je většině lidí dnes jasné, že matematika vjela jako démon do všech oblastí našeho života. Možná že všichni tito lidé nevěří příběhu o ďáblu, jemuž lze prodat duši; ale všichni lidé, kteří se musí v duši trochu vyznat, protože z toho mají jako duchovní, historici a umělci dobré příjmy, potvrdí, že je matematika zruinovala a že matematika je zdrojem zlého rozumu, jenž dělá z člověka sice pána země, ale otroka stroje. Vnitřní suchopár, příšerná směs přísnosti v jednotlivostech a lhostejnosti v celku, strašlivá opuštěnost člověka v poušti jednotlivostí, jeho neklid, zloba, bezpříkladná lenost srdce, touha po penězích, bezcitnost a násilnictví, jak se jimi vyznačuje naše doba, jsou prý podle těchto výpovědí zcela a jedině následek ztrát, jež duši působí logicky přesné myšlení! A tak už tehdy, když se Ulrich stal matematikem, byli lidé, kteří předpovídali zhroucení evropské kultury, protože v člověku už nepřebývá ani víra, ani láska, ani prostota, ani dobrota, a je příznačné, že všichni ti lidé byli v mládí a ve škole špatnými matematiky. To jim později dokazovalo, že matematika, matka exaktních přírodních věd, babička techniky, je také arcimatkou toho ducha, z něhož nakonec vzešly otravné plyny a bojové letouny.

V nevědomosti o těchto nebezpečích žili vlastně jen sami matematici a jejich žáci, přírodozpytci, kteří z toho všeho cítili ve své duši asi tolik jako závodní cyklisté, kteří šlapou pilně do pedálů a z celého světa vnímají pouze zadní kolo jezdce před sebou. O Ulrichovi bylo naopak možno s jistotou říci jedině to, že miloval matematiku kvůli lidem, kteří ji nemohli vystát. Byl do vědy zamilován spíš lidsky než vědecky. Viděl, že ve všech otázkách, v nichž se pokládá za kompetentní, myslí jinak než obyčejní lidé. Kdybychom místo vědeckých názorů dosadili světový názor, místo hypotézy pokus a místo pravdy čin, neexistovalo by ani jedno životní dílo vynikajícího přírodovědce nebo matematika, které by co do odvahy a revoluční síly daleko nepředčilo největší činy dějin. Ještě se nenarodil člověk, který by byl mohl říci svým přívržencům: Kraďte, vražděte, smilněte – naše učení je tak silné, že hnojůvku vašich hříchů promění v zpěněný jas horských bystřin; ale ve vědě se vždycky za několik let stává, že něco, co až doposud platilo za chybu, zvrátí náhle všechny dosavadní názory, nebo že se skromná a přehlížená myšlenka stane vládkyní nové myšlenkové říše, a takové události tam nejsou pouhými převraty, nýbrž vedou jako nebeský řebřík stále výš a výš. Ve vědě je všechno tak silné a bezstarostné a nádherné jako v pohádce. A Ulrich měl pocit, že to lidé jenom nevědí; nemají tušení, jak se už dovede myslet; kdyby bylo možné naučit je nově myslet, také by jinak žili.

Teď se ovšem vnucuje otázka, je-li na světě všecko tak vzhůru nohama, že se to musí ustavičně obracet? Ale na to svět sám dal už dávno dvě odpovědi. Neboť pokud existuje, byla většina lidí v mládí pro obracení. Považovali za směšné, že starší lidé lpí na tom, co je, a že myslí srdcem, kouskem masa, místo aby mysleli mozkem. Tito mladší lidé vždycky postřehli, že morální hloupost starších je právě takový nedostatek nových kombinačních schopností jako obyčejná intelektuální hloupost, a jejich přirozenou morálkou je morálka výkonu, hrdinství a změny. Přesto však, jakmile přišli do let uskutečňování, už o tom nic nevěděli a ještě méně chtěli vědět. Proto také mnozí, jimž matematika nebo přírodní vědy znamenají povolání, to budou považovat za zneužití vědy, když se někdo pro ni rozhodne z takových pohnutek jako Ulrich.

Přesto však podle úsudku odborníků nevykonal v tomto svém třetím povolání od chvíle, kdy se mu před lety začal věnovat, nikterak málo.

Úryvek z kapitoly  Nejdůležitější pokus Musilova opus magnum Der Mann ohne Eigenschaften, 1930–1943 (česky Muž bez vlastností, překl. Anna Siebenscheinová, 1980 a 1998).

5 10 2018

Hilma af Klint. What a Human Being Is. 1910. wikiart.org

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

Přihlásit odběr novinek

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1