TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
demokracie-bez-privlastku
Paul Gauguin. By the Stream, Autumn. 1885. wikiart.org

Demokracie bez přívlastku

Sobotní Lidové noviny otiskly celostránkový rozhovor s úřadujícím kardinálem Dominikem Dukou, ve kterém není jediné sdělení. V umění mnoha slovy neříct nic vynikali především komunisté, kteří byli schopni řečnit o ničem hodiny. Dukovi jsou určena slova Kristova: vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne – co je nad to, je od zlého. Proč nemlčí, když nemá co říct?

Jedno sdělení ale v rozhovoru přece jen zaznělo, i když ne přímo, ale jakoby postranně, jak se u tohoto čím dál tím víc se vybarvujícího církevníka stalo zvykem, a sice kritika „liberální demokracie“. Na otázku, co myslel tím, když ve svém projevu ve Staré Boleslavi mluvil o „demokracii bez přívlastků“, Duka odpověděl: Mluví se často o „liberální demokracii“. Vzpomínám na minulé doby, kdy se hovořilo o „lidové demokracii“. Myslím, že přívlastky maskují to, že demokracie je nějakým způsobem zneužívána.

Co je nad to, je ze zlého… „Demokracii bez přívlastků“ hlásaly všechny fanatické sekty středověku i novověku: lid je sám o sobě čistý, za všechno může systém, který původní čistotu lidí kazí, a stačí tedy jedno: vyvrátit jej do základů. Podle německého revolučního pamfletu Kniha sta kapitol z přelomu 15. a 16. století se nápravy zcela zkažené společnosti mělo ujmout bratrstvo zbožných a morálně bezúhonných laiků. Tito vyvolení měli násilím ovládnout celou zemi a svrhnout všechny hříšné vlády. Hlavní silou hnutí měly být zástupy německých chudých. Úhlavního nepřítele bratrstva pak představovali kněží – nejen ti pupkatí jako Duka: všichni, od papeže do posledního studenta theologie, tělnatí i hubení měli být vyhlazeni. Za účelem napravení morálky a ustavení vlády bezúhonných mělo být každý den pobito 2 300 duchovních, přičemž toto „konečné řešení“ církevní otázky mělo trvat čtyři a půl roku. Poté měl potkat stejný osud Židy, majetné měšťany a nepoctivé kupce. Tím by byl svět očištěn a „demokracie bez přívlastků“ by byla tímto způsobem zajištěna navěky.

Spásu světa skrze neposkvrněný lid dovedla k dokonalosti francouzská revoluce, která prohlásila hlas lidu za hlas Boží, a aby to bylo všem jasné, začala stínat hlavy nejen svým protivníkům, ale i těm, kteří se provinili svým původem.

Demokraciemi „bez přívlastků“ byly především komunismus i nacismus. Komunisté i nacisté tvrdili, že vyjadřují vůli lidu přímo – nezprostředkovaně, bez omezení parlamentem a podobným „buržoasním“ haraburdím k obalamucení lidu vládnoucí oligarchií. Lenin hlásal, že revoluční diktatura proletariátu a chudých rolníků bude tisíckrát demokratičtější než ta nejdemokratičtější parlamentní republika a Hitler ve svém projevu v Říšském sněmu v roce 1934 prohlásil: Bude vždy prvořadým úkolem národně socialistické vlády znovu a znovu zjišťovat, nakolik vláda zastupuje vůli národa. A v tomto smyslu jsme my „divoši“ skutečně lepšími demokraty.

Ve skutečnosti ovšem základní demokratický postulát, že všechna moc vychází z lidu, platí jen tehdy, když je sám omezen – zákony, ústavností, institucemi právního státu, stejně jako, občane Duko, kulturou, tradicí, náboženstvím, morálkou…

V demokratických volbách nejde o boj mesiáše se satanem, jak se to snažila nakukat světu totalitní hnutí, ale o alternaci moci na základě lidové volby v systému ústavních institucí, které se vzájemně vyvažují. Nejde o „posvěcení“ moci (Božím) lidem – a tedy její nedotknutelnosti, neomezenosti, věčnosti…, ale naopak o rozdělení moci, kontrolu moci, omezenost moci a časnost moci, k čemuž vedle svobodných voleb stejně tak slouží parlament, nezávislá justice a policie, nezávislá média etc., tedy to, co se zpravidla označuje jako liberální demokracie.

Tedy mimo jiné společnost, ve které se církev neopírá o nejrůznější autokraty, ale má přirozenou autoritu, nesupluje státní byrokracii, neřeší její problémy, ale žije se společností, s každým jednotlivým člověkem, jehož duše mu je nad jakýkoli stát, Českou republiku nevyjímaje.

Duka říká, že není politolog. To vskutku není, proč má tedy potřebu sdělovat světu kraviny? Je snad v řadě těch, kteří mají za to, že Putin je ten, kdo brání (křesťanskou) civilisaci před prohnilým západním liberalismem? Shlíží se snad v ruské demokracii „bez přívlastku“, která – když to nevyšlo s marxismem – zkouší dnes svou zcela bezbožnou, cynickou, kágébáckou moc okrášlit pravoslavím? Ha ha.

Maně si člověk vzpomíná na Dukovo kázání v katedrále nad rakví Václava Havla, Dukova druha z borského vězení, kdy se dušoval – a vypadalo to tehdy docela autenticky, že naše řeč musí být ano, ano, ne, ne. Uplynulo pár let a Dukovi z toho zbyla jen ta druhá část Kristova výroku: co nad to jest …

Psáno pro revue Babylon.

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Kozí mejdan

  Stanislav Penc

  Vážení, za tři měsíce proběhne již 18. ročník kulturně společenské slavnosti Kozí mejdan. Letos od čtvrtka 23. do neděle 26. srpna 2018. Setkání, které je od začátku koncipováno netradičně a zcela...

 • Zemanův účet v mezisoučtu

  Redakce Přítomnosti

  1) Excesy vyplývající z povahových vlastností Opilecké potácení kolem korunovačních klenotů Vulgarizmy ve sdělovacích prostředcích Lhaní o Karlu Schwarzenbergovi při prezidentské kampani (soudně...

 • Kudy z nudy?

  Jaroslav Erik Frič

  Potíž je v tom, že nevíme opravdu nic. Jistě, snažíme se pochopit, nahlédnout hlouběji do problémů, do výbojů si troufáme na mnohý způsob, skutečností ovšem zůstává, že jsme zoufale nevědomí o...

 • Projev jak ze slučovacího sjezdu ANO, KSČM a části ČSSD

  Petr Havlík

  Žít svobodně ve svobodné společnosti by měl být úplný základ naší existence. Svoboda je nedělitelná, ta buď je, anebo není. Auto může jet na půl plynu, ale půl svobody a půl nesvobody již svobodou...

 • Kam se to řítíme? Viděno z Ameriky

  Eva Dřízhalová

  Jsem na druhé straně zeměkoule a přemýšlím, někdy jako romantik, někdy cynik, ale také jako optimista (u vás se říká „sluníčkář“), jak to s námi na této ze­mičce dopadá. V roce 1975 jsem se...

 • Nemáme architekturu, jenom „konstrukce“

  Jaroslav Erik Frič

  Mně by vlastně ani v zásadě nevadilo, kdyby se tu a tam bouralo něco historicky cenného (s logickým omezením samozřejmě), ale vadí mi, že dnešní doba není schopna ničím adekvátně cenným to...

 • Kavárna POTMĚ s nevidomými kavárníky vyráží na turné po Česku

  Jan Charvát

  Unikátní mobilní Kavárna POTMĚ, ve které obsluhují nevidomí kavárníci na palubě zatemněného autobusu, zaparkuje už v sobotu v sobotu 19. května před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici v...

 • Potřebujeme idejí,

  Bohumil Sláma

  živých a velikých idejí a nebudeme malí (TGM) Cituji z článku prof. Dvořákové Myslet kriticky a v souvislostech, který vyšel v posledních Listech: „…Chci upozornit na zajímavý přístup k uchopení...

Podporují nás:

2018-01-30 Logo KJ font-numbers-colour

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big