Hlavní informace
chudneme-vodou-a-blbosti
Jaroslav Panuška, Večer v mokřinách, 1923. výřez, sypka.cz.

Chudneme vodou a blbostí

Prakticky všechny komentáře, články a politická prohlášení na téma prevence rizik povodní nebo sucha poukazují na potřebu zlepšit stav naší krajiny a zvýšit především schopnost půdy zadržovat v  krajině vodu. Skutečnost, že důsledky vodní a větrné eroze poškozují zhruba tři miliony občanů ČR – vlastníků půdy, ovšem nikdo nezmiňuje.

Tito vlastnící přitom každoročně ztrácejí majetek v hodnotě několika miliard korun. Velmi hrubým propočtem jde v průměru o více než tisícovku na hlavu a rok. Ztráty hodnoty půdy totiž činí asi 3,5 miliardy korun. Zmiňované vyčíslení ztrát je přitom již několik let staré. A aktualizované údaje o stavu naší krajiny ukazují, že situace se přes některá (spíše formální) opatření z kategorie prevence klimatických rizik zhoršuje.

Polovina zemědělské půdy je v ohrožení

Pozemky ohrožené vodní erozí, jak se obvykle uvádí, mají v naší zemi tvořit zhruba 50 procent zemědělské půdy. Ve skutečnosti ale tyto pozemky v ČR představují více než dvě třetiny zemědělské půdy, byť jde o různé stadium ohrožení (mírně ohrožené, ohrožené, silně ohrožené a nejvíce ohrožené).

Naopak neohroženo vodní erozí je dnes v ČR pouze 180 655 hektarů zemědělské půdy, což je 4,2 procenta z celkové plochy. Dalších 1 192 676 hektarů jsou půdy k ohrožení vodní erozí náchylné, nicméně lze je ještě považovat v zásadě za neohrožené. Tak či tak je u nás nyní každoročně z pozemků ohrožených vodní erozí splaveno 16 milionů tun ornice. Uvedená hmota splavené ornice by přitom naplnila 1 330 000 sklápěčů Tatra, které by – pro představu – ve třech řadách zaplnily dálnici Praha – Brno v obou směrech.

Hodnota pozemků, které jsou znehodnocené odnosem půdy díky vodní erozi, klesá v průměru o 20 až 40 procent. Tím se tenčí hodnota majetku vlastníků takových půd. O peníze přicházejí také obce, neboť při klesající hodnotě pozemků klesá také výběr daně z nemovitostí, který je jedním z obecních příjmů.

Většina vlastníků přitom o poklesu hodnoty svého majetku nic netuší. A i kdyby – mají jen velmi omezené možnosti, jak tomuto procesu čelit. S nájemci svých pozemků mají navíc uzavřeny mnohaleté „nevypověditelné“ smlouvy a řada z nich ani neví, kde se jejich pozemky nacházejí.

Jak se bránit?

Především ale vlastníci nevědí, že existují minimálně dvě cesty, jak nevyhovující stav změnit a jak v praxi přispět nejen ke zlepšení stavu naší krajiny, ale také jak bránit svůj majetek. Prvním a donedávna jediným způsobem byly takzvané komplexní pozemkové úpravy, jejich cílem je uspořádat vlastnictví pozemků v tom kterém katastru do nějaké logické formy a zpřístupnit tyto pozemky vlastníkům.

Tímto procesem padají v území veškeré smluvní vztahy, které je následně možné zformulovat „znovu a lépe“. Bohužel, v rámci pozemkových úprav vlastníci obvykle o část svých pozemků přijdou. Součástí procesu je totiž také vybudování „společných zařízení“, což jsou mimo jiné drobná lokální protipovodňová opatření, ale také cyklostezky a cesty k jednotlivým pozemkům.

Skutečnost, že lokality po komplexních pozemkových úpravách mají z pohledu vlastníků – i z hlediska snížení rizik eroze – vyšší cenu, ovšem vlastníkům nikdo nevysvětluje. Mnozí vlastníci půdy proto nechtějí do „přerozdělení“ pozemků jít.

Stát navíc nemá k dispozici dostatek pozemků na kompenzace pozemkové újmy dotčeným vlastníkům, protože prakticky všechnu použitelnou půdu zprivatizoval, často za velmi podivných podmínek nahrávajících různým známým a známých známých.

Druhou cestu pro vlastníky, jak se aktivně podílet na zlepšení stavu krajiny a ochraně svého majetku, přinesla komplexní novela občanského zákoníku. Ta navrátila do našeho právního řádu pojem „pacht“, který stanovuje na rozdíl od nájmu také podmínky hospodaření na příslušných pozemcích a především dává vlastníkům právo pachtovní smlouvy jednou ročně vypovědět.

Samozřejmě v termínech, které nenarušují hospodářský zemědělský rok. Ani o této možnosti ale většina vlastníků neví a je poměrně trestuhodné, že se dosud nenašel nikdo, kdo by je o této možnosti opakovaně a systémově informoval. Nečiní tak ani Svaz vlastníků půdy ČR, což je odrazem stavu, kdy byla tato organizace v minulosti z politických důvodů odsunuta na okraje mediálního, politického i podnikatelského zájmu, a tento stav trvá v zásadě dodnes.

Vlastníci půdy i proto také nevědí, že v naší zemi je výše nájemného za hektar půdy jedna z nejnižších v celé EU – nižší nájemné platí uživatelé půdy mimo ČR pouze na Slovensku a v Polsku. V celé EU je přitom nájemné přibližně 2,5krát vyšší než v ČR, v nových členských zemích je pak v průměru vyšší asi o 50 procent.

To vše v praxi znamená, že velká část našich občanů z roku na rok chudne, ostatně stejně, jako právě naše krajina. Zlepšení stavu krajiny je tak nejen prevencí rizik povodní a sucha, ale také opatřením, které přináší bohatství prakticky polovině práce a podnikatelsky schopné části obyvatelstva. To mimo jiné přináší zanedbatelný politický potenciál, pokud jej někdo dokáže uchopit…

 

Převzato z http://hlidacipes.org/tri-miliony-vlastniku-pudy-v-cr-kazdorocne-prichazeji-o-miliardy-korun-kvuli-erozi/

 

Další informace

Glosy

 • Žádejme Tigridova pravidla

  Babylon k jubilejnímu roku 2018 Prohlášení redakce Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva,...

 • Kdo to zaplatí?

  V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom,...

 • Modlitba ze Střešovic

  Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který...

 • Čína, náš vzor?

  Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů,...

 • Hawking a bůh

  Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti...

 • Jaký člověk jde, takové věci a takové lidi potkává.

  Je pro mě stálou záhadou, jak někdo může spatřovat jakoukoli důvěryhodnost ve vulgární osobě současného prezidenta. Co mohu od takového člověka čekat? Poznal jsem mnoho bafuňářů, ožralých,...

 • Ať žije nonstop!

  Zdroj ze II. nádvoří potvrdil, že na Zemanově seznamu novinářů určených k likvidaci jsou, kromě očekávaných a dobře známých firem, i zaměstnanci LN a idnes. Jiné zdroje zase uvádějí, že na nich je...

 • „Vyjdi ven“

  Vážení mladí přátelé,  je správné a důležité, že jste se právě teď rozhodli vyjít ven a vyslovit své obavy o osud demokracie ve své zemi. Žijeme v turbulentní době. Staré už neplatí, současnému občas...

Další informace

Nový život výstav

    krizek

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big