Hlavní informace
co-se-v-rozhodne-uz-v-rijnu
El Lisickij, Beat the Whites with the Red Wedge, 1919. výřez. creativereview.co.uk

Co se rozhodne už v říjnu

Volby do krajských „vlád“ a do třetiny senátních pozic jaksi zevšedněly. Jsou zastíněny očekáváním jarních parlamentních voleb a zřejmě mnohem pozdější, zato mediálně atraktivnější volbou prezidenta. Na tu se také výlučně soustředila občansky cenná, avšak kapacitně limitovaná Kroměřížská výzva. Podíváme-li se však trochu pečlivěji na souvislosti nadcházejícího říjnového volebního klání, vystoupí před námi silně znepokojivý obraz, v němž probleskují rizika promarněných příležitostí i velmi vážných bezpečnostních a ekonomických hrozeb, jež v zájmu naší národní budoucnosti není radno ani retušovat, ale ani bagatelizovat.

Připomeňme si nejdřív několik banálních skutečností.

Krajské instituce mají zásadní vliv na vnitřní podmínky života obyvatel kraje a na jejich budoucnost. Často jsou to krajská zastupitelstva, která mají mnohem blíže k reálnému životu než centrální reprezentace. Jejich krajový patriotismus a znalost  běžného života je v poslední době častěji vede ke klidnější vzájemné spolupráci a k hledání perspektivnějších a přitom realističtějších a jaksi lidštějších řešení, než jsou ta, na která se zpravidla zmůže celostátní poslanecká reprezentace.

Výsledky krajských voleb také silně ovlivňují vývoj v politických stranách a složení kandidátek do parlamentních voleb. Kromě toho mají významný vliv i na celkové politické a morální klima ve společnosti a na politickou podporu politiků aspirujících na vrcholné státní funkce včetně té prezidentské.

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev spolu s pravidelnou volbou třetiny senátorů budou s vysokou pravděpodobností mít nezanedbatelný vliv i na zahraniční politiku a zásadní geopolitickou orientaci České republiky ještě dříve, než o ní rozhodnou parlamentní volby a významně ji ovlivní všelidová volba prezidenta. Nová skladba krajských zastupitelstev může v dobrém i zlém podstatně poznamenat manévrovací prostor České republiky v nebezpečných, těžko předvídatelných situacích. Například prosazení ultimativních požadavků hrubě populistických stran odmítnout na území toho či onoho kraje jakákoliv detenční zařízení pro utečence může v případě nových humanitárních krizí nebezpečně nejen ohrozit soudržnost Evropské unie a naše nenahraditelné ukotvení v bezpečnostních systémech demokratických států, ale také zbytečně zesílit ohrožení českých občanů na území jejich státu.

Nezapomínejme ani na podstatný vliv výsledků krajských i senátních voleb na stav politické morálky ve státě. Kolik případů morálních, někdy i hodně trapných selhání, kolik případů finanční kriminality na úrovni vrcholových krajských orgánů, často nedořešených, devastovalo důvěru velké části voličů ve smysluplnost demokracie. A na druhé straně jak nadějně působí jakékoliv náznaky slušných debat a trpělivé spolupráce i při různosti názorů reprezentantů jednotlivých stran právě na krajské úrovni, což tak silně kontrastuje s teatrálními a osobně zaměřenými hádkami mediálních hvězd celostátní politiky.

Naléhavá otázka tedy zní: Budou výsledky kvapem se blížících říjnových voleb vykročením k regeneraci a stabilizaci naší zvenčí i zevnitř několikrát zpřetrhané národní tradice směřovat ke kultivované demokracii a svobodomyslnosti, nebo se opět fatálně přiblížíme ke sklapnutí některé z pastí geopoliticky nezřízeně ambiciózních autoritativních režimů, jež jsou tradičně založeny na nesvobodě, represích a úskočné lhavosti?

Právě v tomto kontextu je zřejmé, že už může být i pozdě. Národní vlastnosti, jako jsou liknavost a neschopnost řešit problémy dříve, než nám začnou přerůstat přes hlavu, nás dosud neopustily. A přece, něco by se snad ještě udělat dalo. V prvé řadě je nutné si zopakovat, co vlastně jako občané a voliči můžeme ještě teď udělat, i když jsme většinou hodně zavaleni svými starostmi a povinnostmi.

Především bychom si měli uvědomit, že i přes veškeré zklamání současnými politickými stranami je nutné jít volit a vybrat si mezi nimi tu, k níž máme sice také silné výhrady, ale ve které můžeme předpokládat nejvyšší lidský potenciál ji jakž takž obrodit ke slušnosti a důvěryhodnosti. A tam patří vlastně všechny ty české strany, které v sobě nemají nebezpečně velká uskupení takových členů, kteří si zakládají na bezvýhradném až vazalském spojenectví s lidsky necitlivými diktátorskými režimy. Leccos je nutné prostě překousnout, protože přesvědčení demokraté málokdy dostali šanci na snadný a bezvýhradný výběr mezi stranami, na nichž demokracie jako systém závisí. Ostatně proto teorie demokracie klade tak velký důraz na pluralitu stran a jejich vzájemnou, i když v principu svobodnou soutěž.

Za druhé je nutné maximálně využít již vyzkoušenou možnost, kterou nám nabízí zákon o volbě do zastupitelstev krajů. Kromě výběru preferované strany můžeme zvlášť označit čtyři nejsolidnější a nejvíce perspektivní kandidáty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. V konečném výsledku může naše rozhodnutí přinést zajímavý efekt. Lidsky kvalitní kandidát se solidním vzděláním i zkušenostmi a pokud možno i s mezinárodním rozhledem, kterého preferenční hlasy nečekaně posunou do krajského zastupitelstva, se může v dobrém slova smyslu stát pověstnou štikou v stojatých vodách toho či onoho stranického rybníčku a významně přispět k modernizaci správy kraje a její orientaci na budoucnost.

Při obezřetném a současně aktivním využívání obou těchto možností je nutné dbát ještě na jeden důležitý cíl. Volič, který své národní a evropské a postupně i světové občanství bere vážně a staví je nad příliš dogmatické stranictví, by se tak měl vědomě podílet na spoluvytváření něčeho, co bychom mohli nazvat záchranným a současně kreativním pásem demokracie. Ten v každém dobře zvoleném zastupitelském sboru tvoří jednotliví nefanatičtí a partajně i osobně nesobečtí zastupitelé, kteří dokáží přes hranice stranických klubů nejen debatovat a podporovat tvořivé kompromisy, ale v kritických chvílích ohrožení demokracie či při hrozbě proniknutí mafiánských klik dokáží vytvořit efektivní záchrannou hradbu rychle zbudovanou z hlasů poslanců napříč přes úzké partajní hradbičky a osobní zájmy. Současně máme povinnost velmi vážně a včas pochybovat o demokratické povaze stran a politických uskupení, která tento typ osobností vytlačují a na svých kandidátkách neumisťují, a z hranic své občanské tolerance je rozhodně vyloučit.

Co platí pro volby do krajských zastupitelstev, platí do značné míry i pro volby do Senátu. Ani tyto volby nesmí být podceněny. V době otevřeného geopolitického napětí a složitých konfliktů mezi společenstvím demokratických států s autoritativními a teokratickými státy role Senátu významně zesiluje. Oslabení jeho demokratické prozápadní orientace může mít pro naši budoucnost osudové následky. Nezapomeňme, že v demokracii někdy rozhoduje i pouhý jeden hlas. Přitom je nutné počítat s tím, že protidemokratický a v podstatě proruský proud s možností tak zvaného mírového převratu počítá, a bude proto obratně podporovat a prosazovat své kandidáty na senátorské pozice. Pokud tyto obměňovací volby do třetiny Senátu prozápadní část veřejnosti prohraje, může být odstartován nebezpečný proces, který později už těžko zastaví i sebelepší prozápadní prezident.

Času do voleb už je opravdu málo. Odpovědným a hledajícím voličům tedy nezbývá než naše tradiční občanská svépomoc a improvizace: například vyžadování otevřených debat s kandidáty a aktivní účast na nich, kladení jasných otázek zřetelně rozlišujících postoje kandidátů, případně vlastní pořádání či organizování vysvětlujících diskusních akcí. V neposlední řadě pak psaní a rozesílání článků a solidních informací a ovšem také osobní přátelské diskuse. A jistě leccos dalšího, co český důvtip nabídne.

Snad se tak dá dobré věci pomoci ještě i teď, i když nejspíš jen o ten malý rozhodující fous. Kdyby se však tento zázrak povedl, znamenal by významný počin před možná už jarními parlamentními volbami, na které se odpovědní občané s žádoucím politickým nadhledem musí už teď začít připravovat.

Autor je sociolog

 

Další informace

Glosy

 • Nebyl to slavný člověk

  Ke břehu řeky, jejíž hladina se právě rozčeřila pod tichými údery pádla, se v kajaku blíží štíhlý, opálený muž. Vyskakuje na břeh a já mu pomáhám vytáhnout loď do rákosí. Slunce se sklání k obzoru...

 • O málo lepší otroci

  „Postupně došlo k tomu, že pracující, osamoceni a bez pomoci, byli vydáni na pospas nemilosrdným zaměstnavatelům a stali se oběťmi nenasytného, nekontrolovaného kapitalistického soutěžení. Najímání...

 • Cejchování při fotbale

  Trenér zlínských fotbalistů Vlastimil Petržela v neděli večer okomentoval vítěznou branku soupeře slovy: „To byla hrubá chyba toho černocha.“ Měl tím na mysli obránce svého mužstva Jonathana...

 • Žádejme Tigridova pravidla

  Babylon k jubilejnímu roku 2018 Prohlášení redakce Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva,...

 • Kdo to zaplatí?

  V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom,...

 • Modlitba ze Střešovic

  Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který...

 • Čína, náš vzor?

  Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů,...

 • Hawking a bůh

  Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti...

Další informace

Nový život výstav

    krizek

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big